Filipstads kommun startsida

Placering av kärl

För att det ska vara smidigt för renhållningspersonalen att hämta soporna är det viktigt att kärlen placeras korrekt på hämtningsdagen.

Kärl ska vara placerade nära vägen eller på den överenskomna tömningsplatsen med handtagen och hjul bakåt och öppningen mot gatan på hämtningsdagen (se nedan, bild på kärl sett från ovan). Kärl ska stå placerat så att vi når det med lyftarmen på sopbilen. Avstånd mellan kärl ska vara ca 50 cm. Ytan runt om, över, vid sidan och bakom ska vara fritt från träd (placera inte kärlet under träd), staket och buskar.

Du får inte placera avfall och soppåsar på eller vid sidan om kärl och locket ska gå att stänga.

Sopbilen kan komma tidigt, så för att vara på den säkra sidan: ställ ut kärl på rätt plats kvällen innan hämtningsdagen. Om kärlen inte är korrekt placerade kan det innebära att din hämtning uteblir. Var sopkärlen är placerade övriga dagar spelar ingen roll. Om möjligt, för att minska risk för lukt från matavfallet, kan man försöka ha det bruna kärlet placerat i skugga.

Illustration placering av sopkärl