Filipstads kommun startsida

Placering av kärl

För att det ska vara smidigt för renhållningspersonalen att hämta soporna är det viktigt att kärlen placeras korrekt på hämtningsdagen. Kärl ska vara placerade nära vägen eller på den överenskomna tömningsplatsen med handtagen och hjul bakåt och öppningen mot gatan på hämt-ningsdagen (se nedan, bild på kärl sett från ovan). Sopbilen kan komma tidigt, så för att vara på den säkra sidan: ställ ut kärl på rätt plats kvällen innan hämtningsdagen. Om kärlen inte är korrekt placerade kan det innebära att din hämtning uteblir. Var sopkärlen är placerade övriga dagar spelar ingen roll. Om möjligt, för att minska risk för lukt från matavfallet, kan man försöka ha det bruna kärlet placerat i skugga.


Illustration placering av sopkärl