Filipstads kommun startsida

Hygienisk behandling

En tatuerare med svarta handskar tatuerar en blå blomma

Verksamheter där allmänheten erbjuds så kallad hygienisk behandling, såsom massörer, frisörer, fotvårdare och tatuerare, har miljö- och byggnadsnämnden tillsyn på.

Av dessa är de som erbjuder behandling som innebär risk för blodsmitta anmälningspliktiga till kommunen. Med risk för blodsmitta räknas behandling som involverar skärande och stickande verktyg.

Exempel på sådan verksamhet är:

  • Tatuerare
  • Fotvårdare
  • Akupunktur
  • Piercingstudios

Anmälningsplikten gör inga undantag på temporära eller mobila verksamheter, eller verksamheter som enbart använder engångsmaterial. Verksamheterna omfattas av miljöbalkens generella krav på egenkontroll.

Egenkontroll

Ovan nämnda verksamheter omfattas av både det generella kravet på egenkontrollprogram (EKP) som finns i miljöbalken samt de mer specifika reglerna i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad