Filipstads kommun startsida

Pågående byggprojekt och arbeten

På denna sida finns information om pågående byggprojekt som Filipstads kommun har.

Lekohusets fasad. Slitet, gult tvåvåningshus
Renovering inne i Lekohuset

OLW kommer att flytta in i lokalytan på bottenplan på gamla Lekohuset på Viktoriagatan i Filipstad.

Fasaden och taket inklusive fönster och dörrar kommer att bytas. Även en parkering kommer fixas till.

Det kommer göras i två etapper. Etapp 1 är tänkt att bli färdig till december 2020 och etapp 2 under nästkommande år. Sommaren 2020 är det rivning och sanering som pågår.

2021 öppnar OLW en snacksbutik på nedervåningen.

Takomläggning på fastigheten Trasten

Takomläggning vy från taket
Takomläggning vy från marken

En del av plåttaket läggs om på fastigheten Trasten (Vikgatan 1F) i Filipstad. Färdigställande beräknas bli under juli månad.

Inblandade ramavtalsleverantörer är Lyrens plåt och Degerstedts bygg.

Senast uppdaterad: 2020-08-05