Filipstads kommun startsida

Kvarteret Björnen

Karta detaljplan för kvarteret Björnen

Filipstads kommun har upprättat en detaljplan för kvarteret Björnen i Filipstad.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av ett vårdboende för äldre samt att planlägga befintligt LSS-boende för att få en sammanhängande bild av kvarterets utveckling.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2018-12-13, § 40, och vann laga kraft 2019-01-11.