Filipstads kommun startsida

Pågående detaljplanearbete

Här får du information pågående detaljplanearbete. Du kan se vilken status olika detaljplaner har samt hitta dokument som till exempel planbeskrivningar och plankartor.


Pågående detaljplaner

Plannamn

Status

Remisstid

Detaljplan för Ny skola F-6 (Västra Filipstad 1:2 m.fl.)

Revidering inför antagande

-

Detaljplan för kvarteret Björnen

Laga kraft

-

Detaljplan för Storbrohyttan & Munkeberg

Laga kraft

-

Detaljplan för Finnshyttan

Laga kraft

-


Kontaktinformation Fysisk planerare - Lena Wahlgren

Senast uppdaterad: 2019-11-04