Filipstads kommun startsida

Avgifter vatten och avlopp

Filipstads centrum från kyrktornet

Fastigheter inom verksamhetsområdet betalar avgift enligt fastställd VA-taxa.

Taxan för vatten och avlopp är uppdelad i tre delar: grundavgift, lägenhetsavgift och brukningsavgift.

Grundavgiften debiteras för fastigheten och är en fast avgift.

Lägenhetsavgift är en fast avgift som beror på vilken typ av byggnad som finns på fastigheten. Om du har en villa med en bostadsenhet i, är avgiften en lägenhetsavgift. Finns det ett hyreshus på fastigheten betalar du för hur många lägenheter som finns i huset. Om byggnaden till exempel är ett garage betalar man lägenhetsavgift för ytan på byggnaden, en lägenhetsavgift för varje påbörjad 200 m².

Förbrukningsavgiften är rörlig och beror på hur mycket vatten som förbrukas i fastigheten. Vattenmätaren mäter hur mycket vatten som förbrukas. Avläsning av vattenmätaren ber vi våra kunder att göra en gång per år och när det är dags skickar vi ut avläsningskort. Det innebär att en gång per år när vattenmätaren blivit avläst, så faktureras kunden verklig vattenförbrukning. På de övriga fakturorna beräknas vattenförbrukningen utifrån tidigare uppgift om förbrukning i huset eller utifrån en uppskattning utifrån hur många personer som uppgetts bo i huset. Vid uppskattning beräknas en förbrukning på 50 m³ per person och år.

Brukningsavgifter (inklusive moms) för vatten och avlopp 2023

Grundavgift per fastighet och år: 1 963,19 kronor

Avgift per lägenhet och år: 2 868,44 kronor

Avgift per m³ levererat vatten: 28,98 kronor

Läs gärna mer i VA-taxan Pdf, 198 kB, öppnas i nytt fönster..