Filipstads kommun startsida

Flyttanmälan

Hur gör du med ditt abonnemang för vatten och avlopp när du ska flytta? Vill du anmäla flytt, meddela kundservice på Filipstads kommun.

Om du säljer din fastighet ska du skicka in en ägarbytesblankett till kundservice. När blanketten är kundservice till handa och korrekt ifylld och underskriven av båda parter gör vi en slutfaktura som skickas till dig vid nästa faktureringstillfälle. Det är därför viktigt att du meddelar oss din nya adress.

Blankett för flyttanmälan/ägarbyte för VA och avfall Länk till annan webbplats.

Avläsning av vattenmätaren

Du och den nya ägaren kan läsa av vattenmätaren själva, helst på tillträdesdagen, om båda är överens om mätarställningen.

Om ingen avläsning görs riskerar du som utflyttande abonnent att bli ansvarig för förbrukningen även efter flytten.