Filipstads kommun startsida

Taxor, föreskrifter och styrdokument för vatten och avlopp i Filipstads kommun

Dokument

VA-taxa Pdf, 608 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 608 kB)

ABVA Pdf, 18 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 18 kB) - Allmänna bestämmelser för användande av Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning