Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Boende och bredband

För dig som vill hitta ett boende eller bor i Filipstads kommun så hittar du här samlad information. Här kan du också läsa om bredbandssatsningen i kommunen.

Bygga, förvalta och riva

Kommunens byggnadsinspektörer hjälper dig med dina frågor som rör byggande och rivning. Inspektörerna arbetar även med frågor om ovårdade fastigheter och annan tillsyn enligt plan- och bygglagen.

Gata och park

Läs mer om gatlampor, snö och halka. blomlådor, felanmälan med mera.

Miljö- och hälsoskydd

Här handläggs dina miljö- och hälsoskyddsärenden. Har du tänkt öppna ett café, borra efter bergvärme eller gräva ett enskilt avlopp är det hit du ska vända dig.

Avfall och renhållning

Här hittar du information om avfallshanteringen i kommunen. Sophämtning, matavfall, återvinningsstationer m.m.

Vatten och avlopp

Här hittar du information om kommunalt dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten.

Planer och kartor

Plan- och kartavdelningen planerar för Filipstads kommuns framtid och hjälper dig i frågor om adresser, utsättning och kartmaterial.