Filipstads kommun startsida

MOVE

MOVE logotyp med EU, Filipstads kommun och Storfors kommuns logotyp.

MOVE är ett arbetsmarknadsprojekt som underlättar för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma i egen försörjning och/eller närmre arbetsmarknaden.

Projektfakta

MOVE medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och den totala stödsumman är 6 871 402 kronor. Projektet pågår under perioden 2020‑2022 och är indelad i tre olika faser. Syftet är att få individer i målgruppen nyanlända och långtidsarbetslösa närmre arbetsmarknaden. Både Filipstads och Storfors kommun deltar i projektet.

Presentation

MOVE är ett arbetsmarknadsprojekt som underlättar för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma i egen försörjning och/eller närmre arbetsmarknaden. Detta görs genom att fyra stora arbetsgivare i kommunen har fått tala om vilken kompetens de behöver och vill anställa framöver. I det riktade utbildningspaketet blandas teori och praktik. Även frihetliga värderingar samt information om välfärdssamhällets villkor ingår. Alltför att rusta individen ordentligt.

Arbetslösheten är idag tyvärr cirka tio gånger så stor bland utrikesfödda som bland inrikesfödda i kommunen. Detta vill projektet råda bot på. En viktig identifierad framgångsfaktor är att arbetsgivare har påverkat utbildningspaketet för att säkerställa en kompetensmatchning.

Information och kommunikation

Folder för intresserade arbetssökande Pdf, 864 kB.

För mer information ta kontakt med:

Kontaktperson

Helena Klingberg
0590‑608 888
helena.klingberg@filipstad.se