Filipstads kommun startsida

Chefer & tjänstemän

Kommunen består av nämnder som är uppdelade utifrån olika verksamhetsområden. Till varje nämnd hör en förvaltning som består av anställda, så kallade tjänstemän.

Snabblänkar

Kommunchef

Claes Hultgren
0590-611 18, 070-561 10 00
claes.hultgren@filipstad.se

Förvaltningschefer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef: Tills vidare kommunchefen
Tillfällig Skolchef: Sten-Åke Eriksson

Miljö- och byggnadsförvaltningen och Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Förvaltningschef: Hannes Fellsman
0590-611 38
hannes.fellsman@filipstad.se

Socialförvaltningen

Förvaltningschef: Åsa Andersson
072-574 63 41
asa.andersson@filipstad.se

Teknik & service

Förvaltningschef: Inge Nilsson Piehl
0590-611 55, 070-686 11 55
inge.nilsson-piehl@filipstad.se

Enhetschefer & kontaktpersoner

Biblioteksenhet

Bibliotekschef: Jan Fröding
0590-613 51
jan.froding@filipstad.se

Ekonomienhet

Ekonomichef: Britt-Inger Gustafsson
0590-611 19
britt-inger.gustafsson@filipstad.se

EU-frågor

EU-samordnare: Anne-Louise Izindre
0590-611 94, 070- 515 72 10
anne-louise.izindre@filipstad.se

Informationsavdelning

Informatör: Sara Virkki Björnberg
0590-612 05
sara.virkki-bjornberg@filipstad.se

IT-enhet

IT-chef: Mikael Kilhage
0590-611 25
mikael.kilhage@filipstad.se

Kommunstyrelsens kansli

Kanslichef: Catrin Marsell
0590-612 04
catrin.marsell@filipstad.se

Näringslivsenhet

Näringslivschef: Maria Thiery Wase
0590-612 16
maria.thiery.wase@filipstad.se

Personalenhet

Personalchef: Annika Alfredsson
0590-611 09
annika.alfredsson@filipstad.se

Säkerhetsarbete

Säkerhetssamordnare: Michael Björklund
0590-611 45, 070-305 29 52
michael.bjorklund@filipstad.se

Turism och besöksnäring, turistbyrån

Turismsamordnare: Jonatan Lööf
0590-611 75
jonatan.loof@filipstad.se

Senast uppdaterad: 2020-07-06