Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Chefer & tjänstemän

Kommunen består av nämnder som är uppdelade utifrån olika verksamhetsområden. Till varje nämnd hör en förvaltning som består av anställda, så kallade tjänstemän.

Snabblänkar

Kommunchef

Claes Hultgren
0590-611 18, 070-561 10 00
claes.hultgren@filipstad.se

Förvaltningschefer

 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef: Jan-Erik Andrén
0590-612 30
jan-erik.andren@filipstad.se

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen och Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Förvaltningschef: Hannes Fellsman
0590-611 38
hannes.fellsman@filipstad.se

 

Socialförvaltningen

Förvaltningschef: Kristina Steijner
070-437 00 55
kristina.steijner@filipstad.se

 

Teknik & service

Förvaltningschef: Inge Nilsson Piehl
0590-611 55, 070-686 11 55
inge.nilsson-piehl@filipstad.se

 

Enhetschefer & kontaktpersoner

 

Biblioteksenhet

Bibliotekschef: Jan Fröding
0590-613 51
jan.froding@filipstad.se

 

Ekonomienhet

Ekonomstrateg: Britt-Inger Gustafsson
0590-611 19
britt-inger.gustafsson@filipstad.se

 

EU-frågor

EU-samordnare/näringslivsutvecklare: Anne-Louise Izindre
0590-611 94, 070- 515 72 10
anne-louise.izindre@filipstad.se

 

Fritidsenhet (Spångbergshallen, Kalhyttan, föreningar)

Fritidschef: Henrik Arneng
0590-611 13
henrik.arneng@filipstad.se

 

Informationsavdelning

Informatör: Sara Virkki Björnberg
0590-612 05
sara.virkki-bjornberg@filipstad.se

 

Inköpsenhet

Upphandlingschef: Helena Sköld Lövgren
0590-611 16
helena.skold-lovgren@filipstad.se

 

IT-enhet

IT-chef: Mikael Kilhage
0590-611 25
mikael.kilhage@filipstad.se

 

Kommunstyrelsens kansli

Kanslichef: Catrin Marsell
0590-612 04
catrin.marsell@filipstad.se

 

Näringslivsenhet

Näringslivschef: Maria Thiery Wase
0590-612 16
maria.thiery.wase@filipstad.se

 

Personalenhet

Personalchef: Annika Alfredsson
0590-611 09
annika.alfredsson@filipstad.se

 

Säkerhetsarbete

Säkerhetssamordnare: Michael Björklund
0590-611 45, 070-305 29 52
michael.bjorklund@filipstad.se

 

Turism och besöksnäring, turistbyrån

Turismsamordnare: Jonatan Lööf
0590-611 75
jonatan.loof@filipstad.se

Senast uppdaterad: 2018-10-10