Filipstads kommun startsida

Chefer & tjänstepersoner

Kommunen består av nämnder som är uppdelade utifrån olika verksamhetsområden. Till varje nämnd hör en förvaltning som består av anställda, så kallade tjänstepersoner.

Snabblänkar

Kommundirektör

Hannes Fellsman
0590-611 38
hannes.fellsman@filipstad.se

Chefer & kontaktpersoner

Arbetsmarknads- och integrationsenhet

Enhetschef: Mazlum Dogan
0590-60 88 54
mazlum.dogan@filipstad.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef: Sten-Åke Eriksson
0590‑615 27
sten-ake.eriksson@filipstad.se

Biblioteksenhet

Bibliotekschef: Jan Fröding
0590-613 51
jan.froding@filipstad.se

Ekonomienhet

Ekonomichef: Britt-Inger Gustafsson
0590-611 19
britt-inger.gustafsson@filipstad.se

HR-enhet

HR-chef: Annika Alfredsson
0590-611 09
annika.alfredsson@filipstad.se

Informationsavdelning

Informatör: Sara Virkki Björnberg
0590-612 05
sara.virkki-bjornberg@filipstad.se

IT-enhet

IT-chef: Mikael Kilhage
0590-611 25
mikael.kilhage@filipstad.se

Kommunstyrelsens kansli

Kanslichef: Catrin Marsell
0590-612 04
catrin.marsell@filipstad.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Enhetschef: Henric Forsberg
0590-611 31
henric.forsberg@filipstad.se

Näringslivsenhet

Näringslivschef: Maria Thiery Wase
0590-612 16
maria.thiery.wase@filipstad.se

Socialförvaltningen

Socialchef: Åsa Andersson
0590-60 88 03
asa.andersson@filipstad.se

Säkerhetsarbete

Säkerhetssamordnare: Michael Björklund
0590-611 45
michael.bjorklund@filipstad.se

Teknik & service

Förvaltningschef: Inge Nilsson Piehl
0590-611 55
inge.nilsson-piehl@filipstad.se

Turism och besöksnäring, turistbyrån

Turismsamordnare: Klara Thorell 
0590-611 75
klara.thorell@filipstad.se