Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Protokoll  

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll, man gör en paragraf (§) för varje ärende.

Protokollet justeras (skrivs under av ordförande och av en eller två justeringsmän) detta för att kolla så att besluten är riktigt formulerade. Därefter publiceras anslagsbeviset på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget sitter uppe i tre veckor, den tid har du som kommuninvånare på dig att eventuellt överklaga något  beslut.

Protokollen  läggs ut på hemsidan då de är justerade, vilket normalt sker cirka 7 dagar efter sammanträdet.

Originalprotokollen  från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, teknikutskott och Kultur- och föreningsutskottet finns tillgängliga på kommunkansliet.

Övriga nämnders originalprotokoll finns på respektive förvaltning (Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljö och byggnadsförvaltningen).

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
BUN161213.pdf 206 kB 2016-12-19 13.23
BUN161108.pdf 94 kB 2016-11-18 16.05
BUN161011.pdf 89 kB 2016-10-21 10.52
BUN160912.pdf 122 kB 2016-10-03 13.57
BUN160614.pdf 116 kB 2016-10-03 13.31
BUN160816.pdf 105 kB 2016-08-25 14.30
BUN160510.pdf 76 kB 2016-05-18 14.14
BUN160412.pdf 96 kB 2016-04-14 07.44
BUN160315.pdf 106 kB 2016-03-17 11.34
BUN160209.pdf 164 kB 2016-02-18 07.17
BUN160119.pdf 462 kB 2016-02-04 08.04

Riksdagens dokument