Filipstads kommun startsida

Demokrati

Mikrofon framför ett suddigt publikhav med text om Vår demokrati

Sveriges demokrati fyller 100 år 2021. Vi värnar alla människors lika värde och de grundläggande fri- och rättigheterna .

Deklaration för en stark demokrati

I oktober 2020 skrev länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland under det nationella initiativet Deklaration för en stark demokrati. Satsningen på en gemensam demokrativecka är ett av åtagandena i deklarationerna.

I samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet genomförde Filipstad en gemensam Demokrativecka under hösten 2021, ett år före de allmänna valen 2022.

Syftet med Demokrativeckan var att på bred front uppmärksamma demokrati och mänskliga rättigheter på angelägna teman som rör och berör länets invånare.

Deklarationen innebär följande:

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • Bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. Demokratin får aldrig tas för given.

Åsa Hååkman Eriksson, Kommunstyrelsens ordförande, håller upp diplom

Åsa Hååkman Eriksson, Kommunstyrelsens ordförande, håller upp det undertecknade diplomet "Deklaration för en stark demokrati"