Filipstads kommun startsida

Demokrativeckan 2021

Åsa Hååkman Felth, Kommunstyrelsens ordförande, håller upp diplom

Åsa Hååkman Felth, Kommunstyrelsens ordförande, håller upp det undertecknade diplomet "Deklaration för en stark demokrati"

Sveriges demokrati fyller 100 år 2021 och i Värmland har länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland gått samman och firar med en gemensam demokrativecka i september.

Värmland firar demokratin 100 år med gemensam demokrativecka, 20–27 september 2021!

I samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet genomför Filipstad en gemensam Demokrativecka under hösten 2021, ett år före de allmänna valen 2022.

Syftet med Demokrativeckan är att på bred front uppmärksamma demokrati och mänskliga rättigheter på angelägna teman som rör och berör länets invånare.

Under vecka 38 (20-27 september) kommer ett antal aktiviteter genomföras i vår kommun och i samarbete med Bibliotek Värmland. Just nu pågår planeringen.

Länsstyrelsen samordnar programmet. Läs mer om vad som händer i Värmland under vecka 38 på Länsstyrelsens webbplats demokrativarmland.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Deklaration för en stark demokrati.

I oktober 2020 skrev länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland under det nationella initiativet Deklaration för en stark demokrati. Satsningen på en gemensam demokrativecka är ett av åtagandena i deklarationerna.

Deklarationen innebär följande:

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • Bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. Demokratin får aldrig tas för given.