Filipstads kommun startsida
Translate
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Digital anslagstavla

På den digitala anslagstavlan hittar du alla aktuella anslag och kungörelser i Filipstads kommun.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Aktuella anslag

 • Kultur- och föreningsutskottet § 59 2018-10-15

  Anslagsdatumet: 2018-10-15
  Anslaget tas ner: 2018-11-06
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Kommunstyrelsens teknikutskott 2018-10-08

  Anslagsdatumet: 2018-10-15
  Anslaget tas ner: 2018-11-06
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Hjälpmedelsnämnden 2018-09-28

  Anslagsdatumet: 2018-10-10
  Anslaget tas ner: 2018-10-31
  Protokollets förvaringsplats: Landstingets kansli
 • Administrativa nämnden 2018-09-14

  Anslagsdatumet: 2018-10-10
  Anslaget tas ner: 2018-10-31
  Protokollets förvaringsplats: Lönecentrum i Kristinehamn
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08

  Anslagsdatumet: 2018-10-09
  Anslaget tas ner: 2018-10-31
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Bergslagens Räddningstjänst 2018-09-19

  Anslagsdatumet: 2018-10-08
  Anslaget tas ner: 2018-10-30
  Protokollets förvaringsplats: Brandstationen i Kristinehamn
 • Budgetberedning 2018-10-01

  Anslagsdatumet: 2018-10-08
  Anslaget tas ner: 2018-10-30
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Drifts- och servicenämnden 2018-09-21

  Anslagsdatumet: 2018-10-08
  Anslaget tas ner: 2018-10-30
  Protokollets förvaringsplats: Karlstads kommun
 • Socialnämnden 2018-09-27

  Anslagsdatumet: 2018-09-27
  Anslaget tas ner: 2018-10-19
  Protokollets förvaringsplats: Socialförvaltningens arkiv
 • Socialnämndens individutskott 2018-09-12

  Anslagsdatumet: 2018-09-27
  Anslaget tas ner: 2018-10-19
  Protokollets förvaringsplats: Socialförvaltningens arkiv

Aktuella kungörelser

Senast uppdaterad: 2018-07-10