Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Digital anslagstavla

På den digitala anslagstavlan hittar du alla aktuella anslag och kungörelser i Filipstads kommun.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Aktuella anslag

  • Socialnämndens individutskott 2018-07-31

    Anslagsdatumet: 2018-07-31
    Anslaget tas ner: 2018-08-22
    Protokollets förvaringsplats: Socialförvaltningens arkiv

Aktuella kungörelser

För närvarande finns inga aktuella kungörelser.