Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Digital anslagstavla

På den digitala anslagstavlan hittar du alla aktuella anslag och kungörelser i Filipstads kommun.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Aktuella anslag

 • Bergslagens räddningstjänst 2018-05-23

  Anslagsdatumet: 2018-06-14
  Anslaget tas ner: 2018-07-06
  Protokollets förvaringsplats: Brandstationen i Kristinehamn
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott § 47 2018-06-11

  Anslagsdatumet: 2018-06-11
  Anslaget tas ner: 2018-07-03
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Hjälpmedelsnämnden 2018-05-25

  Anslagsdatumet: 2018-06-05
  Anslaget tas ner: 2018-06-26
  Protokollets förvaringsplats: Landstinget i Värmland
 • Kommunstyrelsen 2018-05-23

  Anslagsdatumet: 2018-05-31
  Anslaget tas ner: 2018-06-22
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Hjälpmedelsnämnden 2018-05-25

  Anslagsdatumet: 2018-05-28
  Anslaget tas ner: 2018-06-18
  Protokollets förvaringsplats: Hjälpmedelsnämndens kansli
 • Kultur- och föreningsutskottet §§ 29-39 2018-05-22

  Anslagsdatumet: 2018-05-25
  Anslaget tas ner: 2018-06-18
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Kommunfullmäktige 2018-05-17

  Anslagsdatumet: 2018-05-23
  Anslaget tas ner: 2018-06-14
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Socialnämnden 2018-05-16

  Anslagsdatumet: 2018-05-23
  Anslaget tas ner: 2018-06-14
  Protokollets förvaringsplats: Socialnämndens kansli
 • Kultur- och föreningsutskottet § 27-28 2018-05-22

  Anslagsdatumet: 2018-05-22
  Anslaget tas ner: 2018-06-12
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Individutskottet § 71 2018-05-16

  Anslagsdatumet: 2018-05-17
  Anslaget tas ner: 2018-06-08
  Protokollets förvaringsplats: Socialförvaltningens arkiv

Aktuella kungörelser