Denna sida använder javascript för att omdirigeras till rätt sida. Om du inte omdirigeras automatiskt till rätt sida, kan du klicka på denna länk: Utökat verksamhetsområde i tätorten Filipstad

Förslag på utökat verksamhetsområde i tätorten Filipstad

Under tiden 2019-02-25 till 2019-04-23 genomför Filipstads kommun samråd med berörda parter angående revidering av befintligt VA-verksamhetsområde