Filipstads kommun startsida

Inställt sammanträde med kommunfullmäktige

Beslut om att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2020

Kommunfullmäktiges ordförande beslutar att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2020. Detta då det saknas ärenden som behöver behandlas.

Beslutet är fattat med stöd av kommunfullmäktiges arbetsordning § 7 (antagen av KF § 15/2004, reviderad KF § 93/2007).

Filipstad 2020-02-06

Marina Isaksson
Kommunfullmäktiges ordförande

Senast uppdaterad: 2020-02-06