Denna sida använder javascript för att omdirigeras till rätt sida. Om du inte omdirigeras automatiskt till rätt sida, kan du klicka på denna länk: Detaljplan Ny skola

Kungörelse om samråd

Detaljplan för Ny skola F-6 (Västra Filipstad 1:2 m.fl.), Filipstads kommun. Planförslaget med bilagor finns tillgängligt under tiden 3 juni – 30 juni 2019.