Filipstads kommun startsida

Kungörelse om slutlig rösträkning - Länsstyrelsen i Värmland

Slutlig rösträkning av röster som avgetts vid 2019 års val till Europaparlamentet

Slutlig rösträkning av de röster som avgetts vid 2019 års val till Europaparlamentet i Värmlands län äger rum vid offentlig förrättning på Länsstyrelsen,

Våxnäsgatan 5, Karlstad med början måndagen den 27 maj 2019, klockan 09.00. Rösterna räknas kommunvis i ordning Karlstad kommun och därefter i alfabetisk ordning.

Senast uppdaterad: 2019-05-15