Denna sida använder javascript för att omdirigeras till rätt sida. Om du inte omdirigeras automatiskt till rätt sida, kan du klicka på denna länk: Filipstads stationshus

Underättelse om information av antagande av detaljplan för Filipstads stationshus

Miljö- och byggnadsnämnden antog 2023-09-18 §57 detaljplan för Filipstads stationshus, västra Filipstad 1:110. Protokollet förvaras hos miljö-och byggnadsnämndens kansli.