Filipstads kommun startsida

Allmänhetens frågestund

Du som kommuninvånare kan vara med och påverka!

Du har rätt att delta under "Allmänhetens frågestund" på kommunfullmäktiges sammanträden. Där kan du ställa en fråga direkt eller lämna skriftligt i förväg till kommunkansliet. Anonyma frågor tas ej upp.

Kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden (torsdagar) med uppehåll under sommaren.

Kallelser och dagordningar Öppnas i nytt fönster.

Kallelse  och dagordning för kommunens nämnder och styrelser läggs alltid ut på hemsidan.

Sammanträdesdagar Öppnas i nytt fönster.

Under länken "Sammanträden/Kallelser"  hittar du datum och tid för nämnder och styrelsers  sammanträden som är inplanerade för hela året.  

Protokoll Öppnas i nytt fönster.

Under länken "Protokoll" hittar du samtliga nämnders protokoll. Protokollen läggs ut ca en vecka efter sammanträdesdagen. Vi har protokoll från flera år tillbaka utlagt på hemsidan. Önskar du ta del av äldre protokoll kan du kontakta kommunkansliet.