Filipstads kommun startsida

Demokrati och Allmänhetens frågestund

Du som kommuninvånare kan vara med och påverka!

Du har rätt att delta under "Allmänhetens frågestund" på kommunfullmäktiges sammanträden. Där kan du ställa en fråga direkt eller lämna skriftligt i förväg till kommunkansliet. Anonyma frågor tas ej upp.

Kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden (torsdagar) med uppehåll under sommaren.

Kallelser/Dagordningar

Kallelse  och dagordning för kommunens nämnder och styrelser läggs alltid ut på hemsidan.

Sammanträdesdagar

Under länken "Sammanträden/Kallelser"  hittar du datum och tid för nämnder och styrelsers  sammanträden som är inplanerade för hela året.  

Protokoll

Under länken "Protokoll" hittar du samtliga nämnders protokoll. Protokollen läggs ut ca en vecka efter sammanträdesdagen. Vi har protokoll från flera år tillbaka utlagt på hemsidan. Önskar du ta del av äldre protokoll kan du kontakta kommunkansliet.

Demokrati

I Sverige har vi allmän rösträtt. Vi väljer genom rösträtten de personer som ska representera oss. Det gäller riksdag, kommunfullmäktige och landsting. Miljoner svenskar har rösträtt. Alla kan omöjligt diskutera alla frågor. Alla kan inte heller rösta om alla beslut. Därför väljer vi personer som ska representera oss. Alla människor ska ha samma rättigheter. Det är det viktiga för demokratin.

Det viktigaste rättigheterna i en demokrati är:

  • att vi kan påverka de beslut som angår oss
  • att vi fritt kan välja dem som får makt att styra
  • att vi kan kontrollera hur de som har makten sköter sig.

Demokrati är allmän rösträtt

Vi ska ha flera partier att välja mellan.

Demokrati är yttrandefrihet

Vi har rätt att kritisera regering, riksdag och kommunfullmäktige. Vi har rätt att kritisera allt som vi är missnöjda med.

Demokrati är tryckfrihet

I tidningar och böcker ska vi ha rätt att kritisera styrande. Tidningar, radio och TV har också rätt att granska och kritisera dem som har makten.

Demokrati är föreningsfrihet och religionsfrihet

Vi har rätt att vara med i vilka föreningar vi vill. Sveriges lagar ger oss rätt att välja religion. Vi kan lämna en religion och välja någon annan. Vi har också rätt att inte tro på någon gud alls.

Demokrati är personlig rörelsefrihet

Vi kan lämna Sverige om vi vill. Vi behöver inte tala om för myndigheterna vart vi ska resa eller hur länge vi ska vara borta.

Demokrati är rättssäkerhet

Om man blir gripen av polis måste en åklagare pröva om det var riktigt. Våra domstolar är självständiga, regering och riksdag får inte lägga sig i domstolarnas arbete. De får inte heller påverka dem att döma på ett visst sätt.

Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkmakt. ("Demos" på grekiska betyder folk och "kratos" betyder makt.) Man brukar också säga att demokrati betyder folkstyre.

Länkar