Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Kommunrevisionen

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser man politiker att vara förtroendevalda revisorer i kommunrevisionen.

Kommunrevisionen är oberoende. Revisionen granskar och bedömer hur kommunstyrelsen och nämnderna utför sina uppgifter. I uppdraget ingår även att granska de kommunala bolagen och den kommunala stiftelsen.

För mandatperioden 2014-2018 är Ottfried Eickenrodt (M) ordförande och vice ordförande är Monica Iversen (S).

Sammanträden 2018

Februari 13
Mars 13
April 17
Maj 15
Juni 12
September 11
Oktober 16
November 13
December 11

Sammanträdena börjar kl. 09.00

Senast uppdaterad: 2017-12-27