Filipstads kommun startsida

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete och yttrar sig i alla frågor som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet och kommunala bolag.

Kommunstyrelsen sammanträder i regel en gång i månaden med uppehåll i juni-juli. Ledamöterna väljs av Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande
Åsa Hååkman Felth (S)
E-post: asa.haakman-felth@filipstad.se

1:e vice ordförande
Vakant
E-post:

2:e vice ordförande
Christer Olsson (M)
E-post: christer.olsson@filipstad.se

Kommunstyrelsens utskott

Under kommunstyrelsen finns även ett arbetsutskott, teknikutskott och ett kultur- och föreningsutskott.

Länkar

Senast uppdaterad: 2020-03-18