Filipstads kommun startsida

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete och yttrar sig i alla frågor som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet och kommunala bolag.

Kommunstyrelsen sammanträder i regel en gång i månaden med uppehåll i juni-juli. Ledamöterna väljs av Kommunfullmäktige.

Porträtt: Christer Olsson

Ordförande
Christer Olsson (M)
E-post: christer.olsson@filipstad.se

Porträtt: Patrik Fornander

1:e vice ordförande
Patrik Fornander (M)
E-post: patrik.fornander@filipstad.se

Porträtt: Åsa Hååkman Felth

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Åsa Hååkman Eriksson (S)
E-post: asa.haakman-eriksson@filipstad.se

Kommunstyrelsens utskott

Under kommunstyrelsen finns även ett arbetsutskott, teknikutskott och ett kultur- och föreningsutskott.

Länkar