Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete och yttrar sig i alla frågor som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet och kommunala bolag.

Kommunstyrelsen sammanträder i regel en gång i månaden med uppehåll i juni-juli. Ledamöterna väljs av Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens utskott

Under kommunstyrelsen finns även ett arbetsutskott, teknikutskott och ett kultur- och föreningsutskott.

 

Kommunstyrelsens ordförande
Per Gruvberger (S)
E-post: per.gruvberger@filipstad.se

1:e vice ordförande
Torbjörn Parling (S)
E-post: torbjorn.parling@filipstad.se

2:e vice ordförande
Christer Olsson (M)
E-post: christer.olsson@filipstad.se

Länkar

Senast uppdaterad: 2019-01-02