Filipstads kommun startsida

Protokoll  

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll, man gör en paragraf (§) för varje ärende.

Protokollet justeras (skrivs under av ordförande och av en eller två justeringsmän) detta för att kolla så att besluten är riktigt formulerade. Därefter publiceras anslagsbeviset på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget sitter uppe i tre veckor, den tid har du som kommuninvånare på dig att eventuellt överklaga något  beslut.

Protokollen  läggs ut på hemsidan då de är justerade, vilket normalt sker cirka 7 dagar efter sammanträdet.

Originalprotokollen  från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, teknikutskott och Kultur- och föreningsutskottet finns tillgängliga på kommunkansliet.

Övriga nämnders originalprotokoll finns på respektive förvaltning (Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljö och byggnadsförvaltningen).

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
TU150209.pdf 22 kB 2015-02-13 10.53
TU150309.pdf 41 kB 2015-03-17 07.44
Tu150413.pdf 41 kB 2015-04-16 07.24
TU150511.pdf 27 kB 2015-05-22 11.01
TU150615.pdf 22 kB 2015-06-22 13.10
TU150907.pdf 26 kB 2015-09-14 11.12
TU151012.pdf 29 kB 2015-10-16 16.08
TU151109.pdf 371 kB 2015-11-17 14.20
Tu151207.pdf 52 kB 2015-12-14 14.32

Riksdagens dokument

Senast uppdaterad: 2019-01-02