Filipstads kommun startsida

Protokoll  

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll, man gör en paragraf (§) för varje ärende.

Protokollet justeras (skrivs under av ordförande och av en eller två justeringsmän) detta för att kolla så att besluten är riktigt formulerade. Därefter publiceras anslagsbeviset på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget sitter uppe i tre veckor, den tid har du som kommuninvånare på dig att eventuellt överklaga något  beslut.

Protokollen  läggs ut på hemsidan då de är justerade, vilket normalt sker cirka 7 dagar efter sammanträdet.

Originalprotokollen  från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, teknikutskott och Kultur- och föreningsutskottet finns tillgängliga på kommunkansliet.

Övriga nämnders originalprotokoll finns på respektive förvaltning (Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljö och byggnadsförvaltningen).

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Au150122.pdf 31 kB 2015-01-30 07.39
Au150209.pdf 131 kB 2015-02-18 07.42
Au150309.pdf 182 kB 2015-03-16 10.54
Budgetberedning 150316.pdf 43 kB 2015-03-26 07.38
Au150413.pdf 194 kB 2015-04-20 08.42
Budgetberedning 150504.pdf 48 kB 2015-05-20 07.46
Au150511.pdf 134 kB 2015-05-22 09.30
Au150615.pdf 100 kB 2015-06-18 08.30
Au150625.pdf 26 kB 2015-07-20 08.51
Au150907.pdf 196 kB 2015-09-11 09.11
Budgetberedning 150914 16 kB 2015-09-25 15.33
Budgetberedning 151005.pdf 24 kB 2015-10-09 10.23
AU151012.pdf 1016 kB 2015-10-21 13.54
Au151109.pdf 146 kB 2015-11-13 12.15
Au151207.pdf 144 kB 2015-12-16 13.47

Riksdagens dokument

Senast uppdaterad: 2019-01-02