Filipstads kommun startsida

Protokoll  

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll, man gör en paragraf (§) för varje ärende.

Protokollet justeras (skrivs under av ordförande och av en eller två justeringsmän) detta för att kolla så att besluten är riktigt formulerade. Därefter publiceras anslagsbeviset på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget sitter uppe i tre veckor, den tid har du som kommuninvånare på dig att eventuellt överklaga något  beslut.

Protokollen  läggs ut på hemsidan då de är justerade, vilket normalt sker cirka 7 dagar efter sammanträdet.

Originalprotokollen  från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, teknikutskott och Kultur- och föreningsutskottet finns tillgängliga på kommunkansliet.

Övriga nämnders originalprotokoll finns på respektive förvaltning (Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljö och byggnadsförvaltningen).

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
KF150212.pdf 303 kB 2015-02-20 07.08
Kf150312.pdf 184 kB 2015-03-18 07.37
Kf150409.pdf 309 kB 2015-04-16 07.25
Kf150521.pdf 308 kB 2015-05-29 07.38
Kf150611.pdf 375 kB 2015-06-18 08.30
KF150917.pdf 166 kB 2015-09-24 16.45
KF151015.pdf 2 MB 2015-10-21 14.31
KF151112.pdf 311 kB 2015-11-19 08.20
KF151210.pdf 317 kB 2015-12-15 15.57
KF151216.pdf 145 kB 2015-12-22 16.13

Riksdagens dokument

Senast uppdaterad: 2019-01-02