Filipstads kommun startsida

Protokoll  

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll, man gör en paragraf (§) för varje ärende.

Protokollet justeras (skrivs under av ordförande och av en eller två justeringsmän) detta för att kolla så att besluten är riktigt formulerade. Därefter publiceras anslagsbeviset på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget sitter uppe i tre veckor, den tid har du som kommuninvånare på dig att eventuellt överklaga något  beslut.

Protokollen  läggs ut på hemsidan då de är justerade, vilket normalt sker cirka 7 dagar efter sammanträdet.

Originalprotokollen  från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, teknikutskott och Kultur- och föreningsutskottet finns tillgängliga på kommunkansliet.

Övriga nämnders originalprotokoll finns på respektive förvaltning (Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljö och byggnadsförvaltningen).

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
MOB 191218.pdföppnas i nytt fönster 218 kB 2019-12-18 10.51
MOB 191120.pdföppnas i nytt fönster 251 kB 2019-11-20 11.31
MOB 191009.pdföppnas i nytt fönster 186 kB 2019-10-10 15.55
MOB 190911.pdföppnas i nytt fönster 231 kB 2019-09-11 11.37
MOB 190821.pdföppnas i nytt fönster 220 kB 2019-08-22 13.09
MOB 190619.pdföppnas i nytt fönster 190 kB 2019-06-19 11.07
MOB 190417.pdföppnas i nytt fönster 194 kB 2019-04-17 13.14
MOB 190320.pdföppnas i nytt fönster 264 kB 2019-03-20 11.48
MOB 190213.pdföppnas i nytt fönster 274 kB 2019-02-15 13.08
MOB 190116.pdföppnas i nytt fönster 205 kB 2019-01-17 09.07

Riksdagens dokument

Senast uppdaterad: 2019-01-02