Filipstads kommun startsida

Protokoll  

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll, man gör en paragraf (§) för varje ärende.

Protokollet justeras (skrivs under av ordförande och av en eller två justeringsmän) detta för att kolla så att besluten är riktigt formulerade. Därefter publiceras anslagsbeviset på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget sitter uppe i tre veckor, den tid har du som kommuninvånare på dig att eventuellt överklaga något  beslut.

Protokollen  läggs ut på hemsidan då de är justerade, vilket normalt sker cirka 7 dagar efter sammanträdet.

Originalprotokollen  från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, teknikutskott och Kultur- och föreningsutskottet finns tillgängliga på kommunkansliet.

Övriga nämnders originalprotokoll finns på respektive förvaltning (Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljö och byggnadsförvaltningen).

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
160115 KFU (§ 1).pdf 76 kB 2016-01-15 16.45
160115 KFU (§§ 2-3).pdf 16 kB 2016-01-25 09.14
160218 KFU.pdf 94 kB 2016-03-10 11.05
160421 KFU.pdf 97 kB 2016-04-28 09.12
160524 KFU (§ 19).pdf 28 kB 2016-06-01 11.54
160524 KFU (§§ 20-27).pdf 99 kB 2016-06-01 11.54
160610 KFU.pdf 35 kB 2016-06-23 13.11
160620 KFU.pdf 176 kB 2016-06-23 13.14
160920 KFU (§ 45).pdf 34 kB 2016-09-23 11.26
160920 KFU (§§ 46-53).pdf 99 kB 2016-09-23 11.26
161020 KFU.pdf 96 kB 2016-10-27 15.58
Kfu161215.pdf 141 kB 2016-12-22 13.33

Riksdagens dokument

Senast uppdaterad: 2019-01-02