Filipstads kommun startsida

Sammanträden och kallelser 2021

Skriver sin signatur på ett papper

Här hittar du kallelser till alla nämndmöten i kommunen.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Kalender (B=Budget, I=Inställt, N=Nyinsatt möte)

Nämnd/styrelse/utskott

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tid

Kommunfullmäktige


11(I)

11

15

12

17


9

14

11B

9

18.15

Kommunstyrelsen

20

24

24

21

19(I), 26(N)

16

18

22

20B

24

15

13.30

Budgetberedning8

6, 26
27
09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott


8

1

12

10

7


6

5

8

7

09.00

Kommunstyrelsens teknikutskott


8

1

12

10

7


6(I)
13

5

8

7

13.30

Kommunstyrelsens kultur/föreningsutskott


4

25


6(I).

12 13.30(N),

27(N)

10(I)


9

7

11

9

09.00

Barn- och utbildningsnämnden

19

16

16

20

18

15

24(I)

14

12

16

14

09.00

Miljö- och byggnadsnämnden

20

17(I)

18

14

11

17(I)
22(N)

25

13

13

15

15

09.00

Socialnämnden


15

17

19

17

14

23(I)

15

11

17

13

09.00

Stiftelsen Filipstadsbostäder


10(I)

11


20


19(I)
30(N)


21


16

14.00

Revisionen


Kallelser till nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KF 210311.pdf 4 MB 2021-03-08 10.02
Kallelse KF 210415.pdf 164 kB 2021-04-08 16.51
Kallelse KF 210512.pdf 2 MB 2021-05-05 16.40
Kallelse KF 210617.pdf 186 kB 2021-06-10 16.35
Kallelse KF 210909.pdf 9 MB 2021-09-02 14.23

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
INSTÄLLT Extra KS 210108.pdf 41 kB 2021-01-04 14.48
Kallelse KS 2021-01-20.pdf 714 kB 2021-01-14 13.44
Kallelse KS 2021-02-24.pdf 3 MB 2021-02-18 15.26
Kallelse KS 2021-03-24.pdf 46 kB 2021-03-22 08.49
Kallelse KS 2021-04-21.pdf 181 kB 2021-04-14 16.10
Kallelse KS 2021-05-26.pdf 41 kB 2021-05-20 16.48
Kallelse KS 2021-06-16.pdf 183 kB 2021-06-14 11.39
Kallelse KS 2021-08-18.pdf 210 kB 2021-08-11 15.11
Kallelse KS 2021-09-22.pdf 153 kB 2021-09-16 11.18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KSAU 2021-02-08.pdf 158 kB 2021-04-07 15.32
Kallelse KSAU 2021-03-01.pdf 43 kB 2021-02-25 15.09
Kallelse KSAU 2021-04-12.pdf 163 kB 2021-04-07 15.31
Kallelse KSAU 2021-05-10.pdf 177 kB 2021-05-06 14.44
Kallelse KSAU 2021-06-07.pdf 125 kB 2021-06-03 11.10
Kallelse KSAU 2021-09-06.pdf 37 kB 2021-09-02 16.38

Kommunstyrelsens teknikutskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TU 210208.pdf 55 kB 2021-02-04 08.49
Kallelse TU 210301.pdf 44 kB 2021-02-25 09.41
Kallelse TU 210412.pdf 162 kB 2021-04-07 14.02
Kallelse TU 210510.pdf 161 kB 2021-05-06 14.45
Kallelse TU 210607.pdf 159 kB 2021-06-03 12.44
Kallelse TU 210913.pdf 187 kB 2021-09-09 17.13

Kommunstyrelsens kultur/föreningsutskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KFU 210204.pdf 56 kB 2021-01-29 09.17
Kallelse KFU 210325.pdf 42 kB 2021-03-22 08.53
Kallelse KFU 210527.pdf 153 kB 2021-05-21 12.12
Kallelse KFU 210909.pdf 206 kB 2021-09-03 14.05

Barn- och utbildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse BUN 2021-05-18.pdf 167 kB 2021-05-11 10.25
Kallelse BUN 2021-06-15.pdf 168 kB 2021-06-09 09.21

Miljö- och byggnadsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse MOB 2021-01-20.pdf 46 kB 2021-01-13 15.45
Kallelse MOB 2021-03-18.pdf 176 kB 2021-04-08 08.10
Kallelse MOB 2021-04-14.pdf 181 kB 2021-04-08 08.08
Kallelse MOB 2021-05-11.pdf 163 kB 2021-05-06 14.45
Kallelse MOB 2021-06-22.pdf 190 kB 2021-06-16 13.30
Kallelse MOB 2021-08-25.pdf 186 kB 2021-08-18 17.07
Kallelse MOB 2021-09-13.pdf 184 kB 2021-09-06 16.04

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse SN 2021-02-15.pdf 46 kB 2021-02-10 11.21
Kallelse SN 2021-03-17.pdf 53 kB 2021-03-10 08.55
Kallelse SN 2021-04-19.pdf 162 kB 2021-04-12 13.06
Kallelse SN 2021-05-17.pdf 157 kB 2021-05-11 12.47
Kallelse SN 2021-06-14.pdf 165 kB 2021-06-07 14.51

Kontaktinformation Kommunkansli

Telefonnummer
0590‑612 01

Kontaktinformation Socialförvaltning/kansli

Kontaktinformation Barn och utbildning/kansli

Telefonnummer
0590‑612 31