Filipstads kommun startsida

Sammanträden och kallelser 2021

Skriver sin signatur på ett papper

Här hittar du kallelser till alla nämndmöten i kommunen.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Kalender (B=Budget, I=Inställt, N=Nyinsatt möte)

Nämnd/styrelse/utskott

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tid

Kommunfullmäktige


11(I)

11

15

12

17


9

14

11B

9

18.15

Kommunstyrelsen

20

24

24

21

19(I), 26(N)

16

18

22

20B

24

15

13.30

Budgetberedning8

6, 26
27
09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott


8

1

12

10

7


6

5

8

7

09.00

Kommunstyrelsens teknikutskott


8

1

12

10

7


6(I)
13

5(I)
12(N)

8

7

13.30

Kommunstyrelsens kultur/föreningsutskott


4

25


6(I).

12 13.30(N),

27(N)

10(I)


9

7

11(I)

9

09.00

Barn- och utbildningsnämnden

19

16

16

20

18

15

24(I)

14

14

16

14

09.00

Miljö- och byggnadsnämnden

20

17(I)

18

14

11

17(I)
22(N)

25

13

13

15(I)

15

09.00

Socialnämnden


15

17

19

17

14

23(I)

15

11

17

Inställt

09.00

Stiftelsen Filipstadsbostäder


10(I)

11


20


19(I)
30(N)


21


16

14.00

Revisionen


Kallelser till nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KF 210311.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-03-08 10.02
Kallelse KF 210415.pdf Pdf, 164 kB. 164 kB 2021-04-08 16.51
Kallelse KF 210512.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-05-05 16.40
Kallelse KF 210617.pdf Pdf, 186 kB. 186 kB 2021-06-10 16.35
Kallelse KF 210909.pdf Pdf, 9 MB. 9 MB 2021-09-02 14.23
Kallelse KF211014.pdf Pdf, 212 kB. 212 kB 2021-10-08 11.48
Kallelse KF 211111.pdf Pdf, 849 kB. 849 kB 2021-11-09 10.27
Ekonomisk plan 2022 - 2024.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2021-11-04 10.52
Kallelse KF211209.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-12-02 10.57

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
INSTÄLLT Extra KS 210108.pdf Pdf, 41 kB. 41 kB 2021-01-04 14.48
Kallelse KS 2021-01-20.pdf Pdf, 714 kB. 714 kB 2021-01-14 13.44
Kallelse KS 2021-02-24.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-02-18 15.26
Kallelse KS 2021-03-24.pdf Pdf, 46 kB. 46 kB 2021-03-22 08.49
Kallelse KS 2021-04-21.pdf Pdf, 181 kB. 181 kB 2021-04-14 16.10
Kallelse KS 2021-05-26.pdf Pdf, 41 kB. 41 kB 2021-05-20 16.48
Kallelse KS 2021-06-16.pdf Pdf, 183 kB. 183 kB 2021-06-14 11.39
Kallelse KS 2021-08-18.pdf Pdf, 210 kB. 210 kB 2021-08-11 15.11
Kallelse KS 2021-09-22.pdf Pdf, 153 kB. 153 kB 2021-09-16 11.18
Kallelse KS 2021-10-20.pdf Pdf, 186 kB. 186 kB 2021-10-14 11.06
Kallelse KS 2021-11-24.pdf Pdf, 66 kB. 66 kB 2021-11-18 10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KSAU 2021-02-08.pdf Pdf, 158 kB. 158 kB 2021-04-07 15.32
Kallelse KSAU 2021-03-01.pdf Pdf, 43 kB. 43 kB 2021-02-25 15.09
Kallelse KSAU 2021-04-12.pdf Pdf, 163 kB. 163 kB 2021-04-07 15.31
Kallelse KSAU 2021-05-10.pdf Pdf, 177 kB. 177 kB 2021-05-06 14.44
Kallelse KSAU 2021-06-07.pdf Pdf, 125 kB. 125 kB 2021-06-03 11.10
Kallelse KSAU 2021-09-06.pdf Pdf, 37 kB. 37 kB 2021-09-02 16.38
Kallelse KSAU 2021-10-05.pdf Pdf, 131 kB. 131 kB 2021-10-01 10.16
Kallelse KSAU 2021-11-08.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-11-04 09.32
Kallelse KSAU2021-12-07.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-12-03 11.07

Kommunstyrelsens teknikutskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TU 210208.pdf Pdf, 55 kB. 55 kB 2021-02-04 08.49
Kallelse TU 210301.pdf Pdf, 44 kB. 44 kB 2021-02-25 09.41
Kallelse TU 210412.pdf Pdf, 162 kB. 162 kB 2021-04-07 14.02
Kallelse TU 210510.pdf Pdf, 161 kB. 161 kB 2021-05-06 14.45
Kallelse TU 210607.pdf Pdf, 159 kB. 159 kB 2021-06-03 12.44
Kallelse TU 210913.pdf Pdf, 187 kB. 187 kB 2021-09-09 17.13
Kallelse TU 211012.pdf Pdf, 223 kB. 223 kB 2021-10-08 17.09
Kallelse TU 211108.pdf Pdf, 210 kB. 210 kB 2021-11-03 16.35

Kommunstyrelsens kultur/föreningsutskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KFU 210204.pdf Pdf, 56 kB. 56 kB 2021-01-29 09.17
Kallelse KFU 210325.pdf Pdf, 42 kB. 42 kB 2021-03-22 08.53
Kallelse KFU 210527.pdf Pdf, 153 kB. 153 kB 2021-05-21 12.12
Kallelse KFU 210909.pdf Pdf, 206 kB. 206 kB 2021-09-03 14.05
Kallelse KFU 211007.pdf Pdf, 40 kB. 40 kB 2021-10-04 16.00

Barn- och utbildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse BUN 2021-05-18.pdf Pdf, 167 kB. 167 kB 2021-05-11 10.25
Kallelse BUN 2021-06-15.pdf Pdf, 168 kB. 168 kB 2021-06-09 09.21
Kallelse BUN 2021-10-14.pdf Pdf, 88 kB. 88 kB 2021-10-08 11.45

Miljö- och byggnadsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse MOB 2021-01-20.pdf Pdf, 46 kB. 46 kB 2021-01-13 15.45
Kallelse MOB 2021-03-18.pdf Pdf, 176 kB. 176 kB 2021-04-08 08.10
Kallelse MOB 2021-04-14.pdf Pdf, 181 kB. 181 kB 2021-04-08 08.08
Kallelse MOB 2021-05-11.pdf Pdf, 163 kB. 163 kB 2021-05-06 14.45
Kallelse MOB 2021-06-22.pdf Pdf, 190 kB. 190 kB 2021-06-16 13.30
Kallelse MOB 2021-08-25.pdf Pdf, 186 kB. 186 kB 2021-08-18 17.07
Kallelse MOB 2021-09-13.pdf Pdf, 184 kB. 184 kB 2021-09-06 16.04
Kallelse MOB 2021-10-13.pdf Pdf, 194 kB. 194 kB 2021-10-06 21.43

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse SN 2021-02-15.pdf Pdf, 46 kB. 46 kB 2021-02-10 11.21
Kallelse SN 2021-03-17.pdf Pdf, 53 kB. 53 kB 2021-03-10 08.55
Kallelse SN 2021-04-19.pdf Pdf, 162 kB. 162 kB 2021-04-12 13.06
Kallelse SN 2021-05-17.pdf Pdf, 157 kB. 157 kB 2021-05-11 12.47
Kallelse SN 2021-06-14.pdf Pdf, 165 kB. 165 kB 2021-06-07 14.51
Kallelse SN 2021-10-11.pdf Pdf, 179 kB. 179 kB 2021-10-08 11.46

Kontaktinformation Kommunkansli

Telefonnummer
0590‑612 01

Kontaktinformation Socialförvaltning/kansli

Kontaktinformation Barn och utbildning/kansli

Telefonnummer
0590‑612 31