Filipstads kommun startsida

Sammanträden och kallelser 2022

Skriver sin signatur på ett papper

Här hittar du kallelser till alla nämndmöten i kommunen.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Kalender (B=Budget, I=Inställt, N=Nyinsatt möte)

Nämnd/styrelse/utskott

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tid

Kommunfullmäktige


17

17

13

19

16


15

20

24(B)

15

18.15

Kommunstyrelsen


23

30


4

1

31


5(B),
31

30

21

13.30

Budgetberedning7

4

226
09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott


7

8

11

9

7


12

10

7

5

09.00

Kommunstyrelsens teknikutskott


7

8

11

9

7


12

10

7

5

13.30

Kommunstyrelsens kultur/föreningsutskott


21

21

25

23

20

29

26

24


6

13.30

Barn- och utbildningsnämnden

18(I)

15

15

19

17

14

23

20

18

15

13

09.00

Miljö- och byggnadsnämnden

17

14

14

21

16

13

15

19

17

14

12

13.30

Socialnämnden

19

16

16

20

18

15

24

21

19

16

14

09.00

Stiftelsen Filipstadsbostäder


10

109


1

13


8

14.00

Revisionen

20

8

8

5(B)

10

7


6

11

15(B)

6

09.00


Kallelser till nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige

Just nu finns inga kallelser

Kommunstyrelsen

Just nu finns inga kallelser

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just nu finns inga kallelser

Kommunstyrelsens teknikutskott

Just nu finns inga kallelser

Kommunstyrelsens kultur/föreningsutskott

Just nu finns inga kallelser

Barn- och utbildningsnämnden

Just nu finns inga kallelser

Miljö- och byggnadsnämnden

Just nu finns inga kallelser

Socialnämnden

Just nu finns inga kallelser

Kontaktinformation Kommunkansli

Telefonnummer
0590‑612 01

Kontaktinformation Socialförvaltning/kansli

Kontaktinformation Barn och utbildning/kansli

Telefonnummer
0590‑612 31