Filipstads kommun startsida

Valnämnden

En valnämnd finns i varje kommun. Det är valnämnden som ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Det är ordinarie val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte år.

Ordförande i Filipstads kommuns valnämnd är Helene Larsson-Saikoff (S)
1 vice ordförande är Christina Persson (S)
2 vice ordförande är Patrik Fornander (M)

Övriga ledamöter i Valnämnden

Ann-Marie Rosö (S)
Tord Johansson (SD)

Kontaktinformation Kommunkansliet - val