Filipstads kommun startsida

Värmlandsrådet

Udde med träd, vid sjön Smeddammen omringad av skog.

En välfungerande samverkan mellan Region Värmland och länets 16 kommuner är en viktig grund i det strategiska utvecklingsarbetet. Som en mötesplats och kontaktyta för samverkan mellan Region Värmland och kommunerna har Värmlandsrådet skapats.

Rådet är knutet till regionstyrelsen och består av kommunstyrelseordförande och ytterligare en förtroendevald representant från varje kommun.

I Värmlandsrådet ingår också presidierna i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur- och bildningsnämnden samt kollektivtrafiknämnden. Värmlandsrådet leds av regionstyrelsens ordförande.

Värmlandsrådet ska skapa förutsättningar för en kontinuerlig dialog mellan kommundirektörsnätverket och länets övriga strategiska tjänstepersonsnätverk samt med kommunstyrelseordföranden från länets kommuner. Syftet är att öka samarbetet mellan kommunerna i såväl primärkommunala som regionala frågor.

Nätverk i Värmland

I Värmland finns även kommundirektörsnätverk och yrkesnätverk.

Läs mer

Läs mer på Karlstads kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson

Frida Poulsen
Koordinator
Kommundirektörsnätverket i Värmland

054-540 48 08
frida.poulsen@karlstad.se