Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Ferlinstipendiet

Kulturstipendiet Ferlinstipendiet började att delas ut 1996. Det är på 10 000 kr som ska stimulera och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom områdena litteratur, musik, konst, teater, film, dans m.fl.

Stipendiet kan utdelas till personer eller grupper som är verksamma i Filipstad eller har en anknytning till kommunen.

Stipendiaterna utses av kommunstyrelsen. Stipendiernas utdelning sker i samband med Kommunfullmäktiges avslutande höstsammanträde eller vid tillfälle som Kommunstyrelsen beslutar.

Sista ansökningsdag är 30 september. Blankett hittar du bland våra e-tjänster.

Tidigare stipendiater

Senast uppdaterad: 2017-11-20