Filipstads kommun startsida

Jubileumsfond

Uppträdande på scen med en ung publik framför

Kommunstyrelsen beslutade 30 mars 2011 att inrätta en Jubileumsfond till förmån för barn och ungdomar. Fonden avser att stimulera och uppmuntra barn och ungdomar för förtjänstfulla insatser inom kultur, idrott, förenings- fritids- och folkrörelseverksamhet.

Fonden ger två stipendier om vardera 5 000 kr till barn och ungdomar upp till 25 år.
Stipendiaterna utses av Kommunstyrelsen och utdelning sker i samband med kommunfullmäktiges avslutande höstsammanträde eller vid tillfälle som kommunstyrelsen beslutar.

Stipendierna kan utdelas till personer eller grupper som är verksamma i Filipstad eller som på annat sätt har anknytning till kommunen.

Sista ansökningsdag är 30 september. Blankett hittar du bland våra e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tidigare stipendiater