Filipstads kommun startsida

Information med anledning av coronaviruset

Text: Information om coronavirus

Filipstads kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Gulmarkerad text = senast uppdaterat

Kommunen arbetar aktivt med att följa utvecklingen gällande corona. På stabsmötena är representanter från alla våra förvaltningar med och vi stämmer av hur läget ser ut och vilka beslut som ska tas. Vi följer alltid rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten med flera och utgår från dem i ställningstaganden kring vård, omsorg, skola med mera.

Följ råd och rekommendationer

Om symtom och testning

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även att testa sig. Från 22 november gäller detta båda vaccinerade och ovaccinerade.

De som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19.

Det är fortsatt mycket viktigt att den som har symtom på luftvägsinfektion liksom tidigare stannar hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter även vid negativt testsvar för covid-19. Detta då vi har en omfattande spridning av RS-virus. Det gäller både barn och vuxna även om symtomen är milda, och det gäller även vaccinerade.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som gäller från 22 november. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilda råd till dig som inte är vaccinerad

Du som inte är vaccinerad har ett särskilt ansvar.

För att minska risken för smittspridning behöver du om möjligt:

  • Hålla avstånd till andra människor.
  • Undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

OBS! Dessa råd gäller inte personer som är under 18 år eller de som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer om 'Vad som gäller just nu' på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga råd

Provtagning för covid-19

Vid symtom uppmanas du testa dig. Mer om provtagning på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagningen i Filipstad är vid ishallen Wasahallen.

Covidbevis vid allmänna sammankomster

Covidbevis och legitimation kan behöva visas upp av deltagare vid allmänna sammankomster. Det gäller inomhusarrangemang med över 100 deltagare i publiken. Läs mer om detta med covidbevis.

Vaccinationen

Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19.

Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.

Du som är född år 2005 eller tidigare bokar tid själv.

Du som är född år 2006 till 2009 kommer att vaccineras via skolan.

Efter 6 månader kan boka tid för sin tredje dos vaccin.

Läs mer om Region Värmlands vaccination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vaccineringen i vår kommun.

Egen e-legitimation för dig över 13 år vid egenprovtagning för covid-19.

Viktigt med giltig e-legitimation. In connection with the start of school – the importance of a valid e-identification

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Kommunens medarbetare

Information för medarbetare inom Filipstads kommun finns på kommunens intranät.

Frågor

Om du är frisk och har frågor angående coronaviruset, läs Folkhälsomyndighetens information eller ring 113 13.

När behöver jag kontakta vården?

Rekommendationerna för när man behöver kontakta vården ändras snabbt. Var vänlig ta del av aktuella riktlinjer som finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du som vårdnadshavare har ytterligare frågor så kan du kontakta skolsköterskan.

Det är viktigt att skydda utsatta grupper! Känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Kontakta vården om du plötsligt blir mycket sämre eller får andningsbesvär även när du vilar.

Råd för att hindra smittspridning

Det är viktigt att följa dessa råd för att minska smittspridning:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  • Undvik kontakt med sjuka människor.
  • Är du själv sjuk - stanna hemma.
  • Håll avstånd från varandra.
  • Träffa endast de som du vanligtvis träffar.

Håll 2 meters avstånd!

Vi hjälper dig att ha koll på 2 meters avstånd i denna video: