Filipstads kommun startsida

Lokala allmänna råd i Värmlands län

Text: Information om coronavirus

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Värmlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Beslutet gäller från 12 november till och med den 10 december 2020 och kan komma att förlängas.

De lokala allmänna råden innebär att du som vistas i Värmlands län uppmanas att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Frågor och svar om de nya råden - Länsstyrelsen Värmlands informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens information om vad de lokala allmänna råden innebär.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om de skärpta råden på 1177 vårdguiden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsekvenser av de lokala allmänna råden i Filipstad kommun

För att begränsa smittspridningen av covid-19 finns ett antal åtgärder som kommunen har vidtagit tidigare för att begränsa smittspridningen. Ta del av listan med beslutade åtgärder.

Affischer på olika språk - Information in other languages