Filipstads kommun startsida

Kriget i Ukraina

Hjärta med färger ur Ukrainska flaggan

Många känner oro med anledning av läget i vår omvärld och har frågor. Här samlar vi länkar och information från svenska myndigheter.

Vad händer i Ukraina?

Var källkritisk och sprid inte rykten vidare. Håll dig uppdaterad via webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om läget, oro och källkritik (krisinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

The war in Ukraine

Krisinformation compile information from the Swedish authorities about what is going on in the region right now and advice on how to manage your concerns. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets information

Frågor och svar om mass­flykts­di­rek­tivet för dig från Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör kommunen?

Kommunen följer löpande utvecklingen i Sverige och omvärlden med anledning av situationen i Ukraina. I dagsläget är det ingen större påverkan på våra verksamheter, men vi är förberedda på att läget kan förändras snabbt.

Filipstads kommun har en ledningsorganisation som bevakar utvecklingen och samordnar kommunens åtgärder. Det handlar bland annat om att stärka skyddet för it-attacker och hantera de flyktingströmmar som kan uppstå.

När något allvarligt inträffar i Sverige eller i vår omvärld är det många som hör av sig och vill hjälpa till. Vi tackar för den omtanken. Filipstads kommun har tyvärr inte i nuläget möjlighet att vidareförmedla materiel eller bidrag från enskilda. Flera frivilligorganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser.

Tillfälliga boendeplatser

Den 10 mars 2022 fick kommunerna i Värmland ett mail från Länsstyrelsen där vi blev ombedda att uppge hur många platser vi kan tillhandahålla i ett akut läge. Platser där det finns madrasser, hygienutrymme och där kommunerna kan ordna med mat.

Även om vi i Filipstad inte är aktuella för de boenden som nu upphandlas av Migrationsverket för boende över lite längre tid (anläggningsboenden), så var vi en del av landet där en kortsiktig humanitär insats efterfrågades.

Filipstads kommun ordnade då med 30 tillfälliga boendeplatser vid Älvkullen. Platserna ställdes iordning mycket snabbt genom omprioriteringar och intensivt arbete genom olika verksamheter.

Allmänheten hjälpte till att få fram nödvändig utrustning och material. Frivilligorganisationer står redo för att hjälpa till med kläder/skor samt ordna mötesplatser. Många har hört av sig för att hjälpa till med såväl arbetsinsats, genom att skänka saker eller ställt sig till förfogande för tolkhjälp etc.

MIV informerar Filipstads kommun den 29 mars att de inte behöver ianspråkta de platser vi ordnat. De skriver dock även att eftersom antalet människor som flyr från Ukraina till Sverige kan öka med kort varsel är det möjligt att Migrationsverket längre fram kommer att behöva hjälp med boendeplatser även från de kommuner som de just nu inte behöver stöd från.

Med anledning av detta kommer vi i Filipstad låta de iordningställda platserna på Loftet stå redo en tid. Vi är förberedda att med kort varsel aktivera om så behövs.

Hur vet jag om det som skrivs om Ukraina är sant eller falskt?

Det är extra viktigt att vara källkritisk. Desinformation och falska nyheter i olika kanaler ökar under orostider. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Om källkritik (krisinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om sociala medier i kriser (krisinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kan jag som privatperson hjälpa till?

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.

Vad kan jag som privatperson göra? (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undersök om det finns någon frivilligorganisation eller hjälporganisation du kan vända dig till för att hjälpa till.

Det finns många hjälporganisationer som är på plats i Ukraina för att stödja befolkningen - du hittar dem på nätet.

Vill du skänka pengar så var observant på att det under kriser förekommer bedragare som vill utnyttja krisen.

Information för dig som företagare

Samlad information för företagare finns på webbplatsen verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd vid oro

Alla reagerar olika i oroliga tider. Barn och unga är särskilt utsatta. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro.

Om hur du som vuxen kan prata med barn som är oroliga för omvärldsläget (Försvarsmaktens webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

113 13 – informations-nummer vid allvarliga olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Du kan också ringa och lämna information till 113 13.

Skyddsrum

Många har funderingar kring skyddsrum. Runt om i Sverige finns ett stort antal skyddsrum som ska skydda befolkningen vid krig. I fredstid får skyddsrummen användas till annat, men de ska kunna iordningställas inom två dygn.

Läs mer om skyddsrum och var de finns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var förberedd i din hemberedskap

Läs på vår sida Krisberedskap. Här står det vad du behöver ha hemma vid en kris med mera.