Filipstads kommun startsida

Krisberedskapsveckan 2021

Grå låda med två broschyrer som hålls upp

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Tävlingen "Vinn en krislåda" är avslutad.

Grattis till Jennie Johansson som är vinnaren i denna tävling.

Rätta svaren på frågorna:

1. En större samhällskris inträffar som gör att det inte finns någon ström. Vad är viktigast att göra direkt?

Rätt svar: Att lyssna på radio

2. När det blir ett elavbrott på vintern, hur lång tid tar det i genomsnitt för ett hus att bli utkylt?

Rätt svar: Tre dagar

3. Vårt vatten kan förorenas eller vid elavbrott sluta rinna ur kranen. Därför är det bra att ha fyllda reservdunkar hemma. Hur mycket vatten behöver en vuxen person till dryck, matlagning och hygien per dag?

Rätt svar: Tre liter

4. Hur mycket av det livsmedel som konsumeras i Sverige är importerat och skulle ha svårt att nå Sverige vid en kris eller ett krig?

Rätt svar: 50 %

5. Om leveranser av livsmedel inte kan nå fram till din matbutik, hur länge räcker butikens lager av färskvaror som mjölk, kött, frukt, ost och ägg?

Rätt svar: En till två dagar

6. Om något händer som gör att man inte kan handla livsmedel på några dagar, är det bra att ha tänkt i förväg. Vilken
typ av mat är bra att alltid ha hemma?

Rätt svar: Mat med lång hållbarhet

7. Förr fanns det i Sverige större lager av bränsle, mat och annat. Hur många kaffepaket hade Sverige i beredskapslager under kalla kriget?

Rätt svar: 13 miljoner

8. En kris kan göra vem som helst orolig och man kan då reagera på olika sätt. Hur brukar de flesta av oss människor
agera vid kriser?

Rätt svar: Vi hjälps åt och samarbetar

9. När man fyller 16 år blir man totalförsvarspliktig om man bor i Sverige, oavsett om man är svensk medborgare eller inte. Vad innebär totalförsvarsplikt?

Rätt svar: Att man kan bli inkallad för att hjälpa till vid ett krig

10. En cyberattack betyder att angripare försöker komma åt data, information eller kontakter i it-system, ibland för att göra skada eller utpressa. Hur många cyberattacker inträffar mot svenska myndigheter och kommuner varje månad?

Rätt svar: 10 000 –15 000

Skiljefråga: 82,5 kg

Om Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs i hela Sverige under vecka 39.

Årets tema för Krisberedskapsveckan är demokrati eftersom Sverige firar 100 år av demokrati. Det är ingenting vi kan ta för givet, utan något vi behöver försvara varje dag.

De grundläggande och återkommande målen med Krisberedskapsveckan är:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Krisberedskapsveckan fortsätter alltså att att signalera huvudbudskapet att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot.

Närmare åtta av tio personer som bor i Sverige tycker att det är viktigt med frågor som rör den egna och anhörigas säkerhet och hälsa inför samhällskriser. Samtidigt uppger 40 procent att de inte vet hur de ska förbereda sig för att bättre klara av en vardag som plötsligt vänds upp och ner och mycket av samhällets service inte fungerar. (Källa: MSB)

För att öka människors beredskap inför samhällskriser arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommunerna Krisberedskapsveckan i Sverige.

Viktiga samhällsfunktioner måste fungera vid en kris

Samhällsskydd och beredskap är allt det arbete som Filipstads kommun gör för att alla kommunala verksamheter ska vara så väl förberedda som möjligt när det inträffar en kris. Det kan handla om allt från påfrestande vädersituationer med begränsade översvämningar som följd, till en större och mer omfattande händelse som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner, som exempelvis sjukvården, ur spel.

Krishantering handlar om vad Filipstads kommun gör när krisen är ett faktum. Förutom att rädda liv gäller det att hålla viktiga funktioner i samhället igång och att begränsa skador på egendom och miljö.

Text: 72timmar

Du har ett eget ansvar

Att kunna klara några dygn utan el, vatten eller mat är ingen lätt situation. Men de flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före. Om de flesta av oss klarar de första akuta dygnen underlättar det för dem som är mest nödställda. Då kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Vad behöver jag ha hemma?

Förbered dig genom att fundera på vad du kan behöva ha hemma vid händelse av en kris. En och samma händelse kan drabba oss olika. Det betyder att vi behöver ha olika saker hemma.

Exempel är vattendunkar, campingkök med bränsle, ficklampa med extra batterier, radio med batterier, kontanter, varma kläder, filtar med mera. Du kan läsa mer om detta i vår broschyr ”Så här klarar du dig i tre dygn Pdf, 238 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 238 kB)”.

Lyssna på P4

Vid en kris kan du lyssna efter information på Sveriges Radio P4. Har du ingen radio kan du använda bilradion.

VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) eller Hesa Fredrik

VMA (kallas även Hesa Fredrik) har en viktig uppgift. Det ska varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. På många tak runt om i Filipstad sitter högtalare (tutor) och skriker ut att det är fara. I Filipstads tätort finns 5 högtalare. VMA kan rädda liv!

VMA i telefonen och som sms i mobilen

För att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, kompletteras nu VMA med varningar via telefon. Det innebär att du kan bli varnad direkt om något händer i ditt område.

Läs mer om VMA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När krisen kommer

Se filmen "Om krisen kommer"

(filmen är utgiven av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Filmen visar hur en familj i en lägenhet drabbas av ett långt elavbrott. Filmen beskriver vad som är viktigt att tänka på, vad som är bra att ha hemma och vad du själv kan göra om du hamnar i samma situation.

Läs mer på dinsakerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det blir el- eller värmeavbrott

 Om det blir el- eller värmeavbrott - vad gör du då?

(filmen är utgiven av Energimyndigheten)

Filmen ger dig tips och råd om hur du kan förbereda dig för att klara ett längre el- eller värmeavbrott i ditt hem.

Broschyrer

Kontaktinformation Säkerhetssamordnare - Michael Björklund