Filipstads kommun startsida

Arbetsmarknads- och integrations­enheten (AIE)

Utanför Arbetsmarknads- och integrations­enhetens byggnad. Höstlöv på marken utanför den röda byggnaden

Arbetsmarknads- och Integrationsenheten i Filipstad riktar sig till medborgare som tillfälligt eller under en längre period behöver stöd för att nå egen försörjning.

Enheten arbetar med arbetsmarknads- och utbildningsfrågor.

Att nå egen försörjning och att bli självständig är en förutsättning för ett rikare liv.

AIE arbetar också för att underlätta pensionärernas vardag i form av tjänster som förhindrar fallolyckor, gräsklippning, snöskottning med mera mot en mindre ersättning.

Enheten har ett nära samarbete med Socialförvaltningen, Vuxenutbildningen, Näringslivskontoret och Arbetsförmedlingen. Samverkan sker även med andra kommuner främst inom region Värmland.

För att lyckas skapar vi arenor där vi erbjuder insatser utifrån uppdraget och, framför allt, individens behov och förutsättningar.

AIE har på kort tid blivit en välbesökt mötesplats för kommunens medborgare och arbetsmetoder har utvecklats och arbetats fram. Det hela bygger på ett förtroendefullt arbetssätt från samtliga verksamheter med individen i fokus.

Här finns information om AIE:s verksamheter.

Kontaktinformation Förvaltningschef AIE - Lars Tanner

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)

Kontaktinformation Enhetschef AIE - Mazlum Dogan

Telefonnummer
0590‑60 88 54

Kontaktinformation Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Besöksadress
Hertig Filipsgatan 10
Postadress
Box 303
Filipstad
Öppettider
Måndag-fredag 08.00-17.00