Filipstads kommun startsida

Hemsjukvård

Kommunen har ansvar för att alla invånare över 7 år får tillgång till hemsjukvård. Detta innebär att den som av fysiska, psykiska eller sociala orsaker inte kan besöka sitt Landstings sjukvårdsinrättningar (Vårdcentral) har rätt till hemsjukvård.

Sjuksköterska/distriktssköterska utreder och bedömer om en person är berättigad till hemsjukvård eller inte. Hemsjukvården är alltid tidsbegränsad och utgår endast under den tid personen inte kan uppsöka Landstingets sjukvårdsinrättningar. Hemsjukvård kan innebära besök från både undersköterska och sjuksköterska/distriktssköterska.

Vård i livets slutskede

Den som vill välja att tillbringa sin sista tid hemma ska få göra det. Hemsjukvården ska då ge erforderlig sjukvård så långt det är möjligt samt stöd till närstående.


DISTRIKT

Södra distriktet. Södra delarna av Filipstad samt Asphyttan och Brattfors
Sjuksköterska: Marion schampera och Angelica Björkman
Telefontid: måndag-fredag klockan 08.00-09.00.
Telefon: 0590-613 33

Sparbanksgruppen
Distriktssköterska: Marianne Lundin
Telefontid: måndag-fredag klockan 08.00-09.00.
Telefon: 0590-613 69

Stora Torget-gruppen
Distriktssköterska: Carina Chang
Telefontid: måndag-fredag klockan 08.00-09.00.
Telefon: 0590-613 29.

Norra distriktet . Norra delarna av Filipstad samt Nordmark och Persberg
Sjuksköterska: Ylva Wolf
Telefontid: måndag-fredag klockan 08.00-09.00.
Telefon: 0590-613 36

Paradisgården
Sjuksköterska: Inger Nielsen
Telefon: 070-437 00 31 

Gullvivan och Tallhöjden
Sjuksköterska:
Telefontid: måndag-fredag klockan 08.00-09.00.
Telefon: 0590-613 69

Älvkullen
Sjuksköterska: Gun-Britt Arvidsson, telefon: 0590-614 51, 
Sjuksköterska: Veronica Modin telefon: 0590-615 51
Telefontid: Hela dagen

Rehabiliterings- och korttidsenheten Eklunden
Sjuksköterska: Tim Hero, Lena Stjernberg
Telefontid: Hela dagen.
Telefon: 0590-613 97

Nykroppa, Åhrlundsgården och Gammelkroppa
Sjuksköterska: Jenny Jansson
Telefontid: måndag-fredag klockan 08.00-09.00.
Telefon: 0590-17 31 84

Lesjöfors, Servicehuset Ugglan samt Långban, Gåsborn och Rämmen
Distriktssköterska: Camilla Björkman
Telefontid: måndag-fredag klockan 08.00-09.00.
Telefon: 0590-17 31 59

Demensteam
Sjuksköterska: Lena Stjernberg
Undersköterska:
Telefon: 0590-612 98

Sjuksköterskepool​
Sjuksköterskor: Tim Hero och Sanne Sörensen

Natt
Sjuksköterskor: Christer Olsson, Sanne Sörensen och Magnus Hultolm

På kvällar och helger söks tjänstgörande distriktssköterska genom Landstingets sjukvårdsrådgivning
Telefon: 1177


Kontaktinformation Socialförvaltningen

Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Verksamhetschef - Ulla Kjellemar

Kontaktinformation MAS - Marie Berggren

Kontaktinformation Enhetschef - Sofie Lovsjö

Telefonnummer
0590‑614 56

Text

Senast uppdaterad: 2020-08-20