Filipstads kommun startsida

Dödsboanmälan och begravningskostnader

De tillgångar och ägodelar som efterlämnas vid dödsfall kallas för dödsbo. I vissa fall kan kommunen hjälpa till med dödsboanmälan samt begravningskostnader.

Dödsboanmälan

Ibland kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning. Dödsboanmälan kan göras om den avlidnas tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader. Om ni önskar få hjälp med att göra en dödsboanmälan behöver dödsboets tillgångar utredas. Socialnämnden prövar om det finns förutsättningar för att göra en dödsboanmälan.

Begravningskostnader

Tänk på att begravningskostnaderna alltid går i första hand när någon avlider. Inga räkningar ska betalas innan begravningen är betald. Om dödsboets tillgångar inte täcker kostnad för begravning kan bistånd beviljas till begravningskostnader. Bistånd till begravningskostnad beviljas med max ett halv prisbasbelopp.

Telefonnummer:

0590‑612 74

Öppettider:

Måndag-onsdag, fredag 09.00-10.00