Filipstads kommun startsida

Föräldrastöd och föräldrautbildning - KOMET

Illustration grön byrå med ord på fyra lådor

KOMET står för kommunikationsmetod, med fokus på samspel och relation mellan vuxen och barn. KOMET erbjuds regelbundet hos Filipstads kommun. KOMET finns för vårdnadshavare för barn i åldern 3-11 år samt för tonåringar.

Det finns KOMET för barn i åldern 3-11 år samt Tonårskomet. Kursen har varit mycket uppskattad av tidigare deltagare som verkligen sett resultat! Kursen sker i grupp med andra vårdnadshavare och två gruppledare. Det är kostnadsfritt att delta och man träffas ett tillfälle i veckan under flertalet veckor.

KOMET- kurser 2023

KOMET 3-11 år:

Datum och tid: Nästa kurs för dig som har barn i åldrarna 3-11 år startar 14 mars 2023. Vi träffas sedan varje tisdag i 10 veckor. Tiden är 17.00-19.00.

Plats: Mellan matsalen och aulan, gamla Strandvägsskolan

Anmäl dig till kontaktpersonerna som finns nederst på sidan.

Tonårs- KOMET:

Datum och tid: Nästa kurs i Tonårs- KOMET start 14 mars 2023 kl. 14.00-16.00. Vi träffas därefter varje tisdag i 9 veckor.

Plats: Mellan matsalen och aulan, gamla Strandvägsskolan

Anmäl dig till kontaktpersonerna som finns nederst på sidan.

Vad är KOMET?

KOMET är föräldrakursen för dig har barn mellan 3-11 år och som upplever att det ofta blir tjat och onda cirklar som är svåra att komma ur. Du tycker att du ”kört fast” och behöver hitta nya sätt för att det ska fungera bättre hemma. KOMET ger dig konkreta verktyg och inspiration till en positiv förändring.

Tonårs-KOMET

Kursen riktar sig till er med barn/ungdomar mellan 12-18 år.

Innehållet bygger på forskning om hur relationen mellan barn och föräldrar kan stärkas. Här ges möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och samtidigt öva på nya förhållningssätt mellan träffarna. Denna kurs syftar till att förbättra kommunikationen mellan dig och din tonåring. Gruppen består av ca 8 vårdnadshavare och 2 kursledare.

Såhär ser träffarna ut:

Träff 1-2: Öka positiv samvaro

Grunden för att minska bråk är att öka positiv samvaro och uppmärksamhet.

Träff 3-6: Bättre kommunikation

Positiv kommunikation med ungdomen består bland annat av förberedelser, positiva uppmaningar och bekräftelse, liksom aktivt lyssnande och rutiner för att hålla kontakt. Gemensam problemlösning är också användbart i familjelivet.

Träff 7-8: Sänka volymen och fungerande regler

Vilka strider kan du som vårdnadshavare välja bort, och hur gör du det? Att minska uppmärksamhet i konfliktsituationer och sträva mot tydlighet kring regler underlättar.

Så här beskriver nuvarande/tidigare kursdeltagare KOMET:

”Jag tyckte det var en mycket bra utbildning som gav mig kött på benen att kunna få till en bättre vardag. Alla borde gå KOMET!”

”Jag tycker den är bra. Det är skönt att höra någon belysa vikten av förberedande och speciellt uppmuntran. Det är bra att bli påmind om detta! Tycker att när jag har gått denna utbildning, så tänker jag efter mer och analyserar hur jag ska göra. Nu uppmuntrar och belyser jag det som fungerar, och jag har lärt mig hur viktigt det är för barnens självkänsla”

”Vi har gått många olika kurser, och denna är den första som hjälpt oss!”

”Världens bästa verktyg att använda sig av. En utbildning som alla föräldrar skulle gå, borde vara obligatoriskt!

Kontaktinformation Kontaktperson Komet - Lotten Grundel

Telefonnummer
0590‑60 88 40
070‑1030426

Kontaktinformation Kontaktperson Komet - Karin Jonsson

Telefonnummer
0590‑60 88 72
073‑0874944