Filipstads kommun startsida

Hur man överklagar vid avslag

Om du helt eller delvis får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Behöver du stöd med överklagan kan din handläggare hjälpa dig med det.

Överklagan vid avslag

Överklagan skall vara skriftlig. I överklagan skriver du vilket beslut du vill överklaga, till exempel genom att ange beslutsdatum eller lämna med en kopia på beslutsmeddelandet. Ange också varför du anser beslutet oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga gärna handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Överklagandet skall lämnas eller skickas till den nämnd eller den handläggare som fattat beslutet senast inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid, kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om inte nämnden/beslutsfattaren själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Underteckna överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Telefonnummer:

0590‑611 30

Öppettider:

Måndag- Fredag 8.00-16.00 med lunchstängt mellan 12.00-13.00