Filipstads kommun startsida

Att göra orosanmälan samt ansöka om stöd

Du kan kontakta oss om du misstänker att ett barn far illa. Det kan vara ett barn i din närhet, en släkting eller en granne. Det är viktigt att barnet får den hjälp som behövs i rätt tid. Du kan även ansöka om stöd och hjälp från socialtjänsten. All personal har tystnadsplikt.

Orosanmälan

Vill du göra en orosanmälan under kontorstid ringer du till det gemensamma mottaget (se kontaktuppgifter nedan). För att göra en orosanmälan efter kontotstid ringer du 112 och ber att få bli kopplad till socialjouren i Filipstad. Läs mer om socialjouren här.

Föräldrar eller andra som är oroliga för sina egna eller andras barn och ungdomar kan vända sig till barn- och ungdomsgruppen. Det kan gälla oro beträffande alkohol/narkotika, våld, kriminalitet, hemförhållanden, kommunikationsproblem eller gränssättning.

I socialtjänstlagen uttrycker man ordagrant att personer som får kännedom, genom exempelvis en iakttagelse som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa bör anmäla detta. Nedanför kan du se ett utdrag ur socialtjänstlagen.

14 kap. 1 § socialtjänsten inleds med: Var och en som får kännedom om något, som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden

Myndigheter och anställda inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och kriminalvård har skyldighet att genast anmäla till socialtjänst om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven verksamhet, som berör sjukvården eller på socialtjänstens område.

Ansökan

När du ringer oss på det gemensamma mottaget bokar vi ett möte, där du får berätta om dina behov och får mer information om de insatser vi kan erbjuda. Vid mötet erbjuds du att göra en ansökan, alternativt är att i efterhand använda dig av en ansökningsblankett som du får medskickad efter mötet.

Efter att vi har fått in din ansökan kommer du att bli tilldelad en handläggare som tillsammans med dig kommer att utreda vilket behov du har och vilket stöd som kan passa för just dig. Alla behovsprövningar och bedömningar är individuella och dina önskemål och behov är utgångspunkten för vårt arbete.

Telefonnummer:

0590‑611 30

Öppettider:

Måndag- Fredag 8.00-16.00 med lunchstängt mellan 12.00-13.00