Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Dyslexi

Om du går i grundskolan har skolan ett ansvar för att ge särskilt stöd till elever som har svårigheter.

 Skolan utreder behovet av stöd och ett åtgärdsprogram upprättas. Vårdnadshavare har möjlighet att tillsammans med eleven delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. Om du har frågor är du välkommen att kontakta rektorn på din skola, kontaktuppgifter hittar du på skolans webbsida: Barn & utbildning

Du som går i gymnasiet kan vända dig till elevhälsan på din skola om du mår dåligt eller vill ha någon att prata med. Inom elevhälsan finns flera olika professioner som finns där enbart för din skull. Om du behöver stöd för att läsa och skriva kan specialpedagogen på din skola hjälpa dig.

Länkar

Kontaktinformation Elevhälsan - Medicinsk ansvarig skolsköterska - Birgitta Jansson

Telefonnummer
070‑646 14 10

Senast uppdaterad: 2017-07-31