Filipstads kommun startsida

Alkohol, droger, riskbruk och missbruk

Är du orolig över din alkoholkonsumtion? Tar du droger och vill sluta? Finns det någon i din närhet som du är orolig för? Vi erbjuder stöd och hjälp för dig med missbruks- och/eller drogproblem. Vi erbjuder även stöd till anhöriga.

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Men efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla, det går inte att veta vem som kommer att göra det eller hur lång tid det kan ta.

Inom kommunens öppna missbruksvård finns det möjlighet att träffa socialsekreterare, rehabsköterska, behandlingsterapeut samt KBT-terapeut

Länkar