Filipstads kommun startsida

Ilska och utbrott

Trotssyndrom används som benämning när barn uppvisar ett mönster av negativt, fientligt och trotsigt beteende gentemot personer i sin omgivning. I första hand är protesterna riktade mot föräldrarna, men de kan också prägla samvaron med andra vuxna och även kamrater.

Det är inte ovanligt att barn med ADHD med tydliga inslag av impulsivitet och överaktivitet, utvecklar trotssyndrom. Anledningen är att impulsiva barn har svårt att hålla inne med sina reaktioner när de möter motgångar och krav och i stället reagerar de direkt med protester och avståndstagande, utan att hinna tänka sig för.

Barn som utmanar sin omgivning betraktas ofta som att de är aggressiva eller är destruktiva, delvis som om deras handlande är en följd av deras egenskaper. Det finns dock risker med ett sådant tänkande eftersom de vuxnas bemötande kan skapa onda cirklar eller negativa utvecklingsspiraler hos barnen, vilket kan bidra till att hålla kvar och kanske till och med att förstärka olämpliga beteendemönster.

Det är viktigt att förstå de mekanismer som bidrar till att onda cirklar runt barnet skapas (källa: Socialstyrelsens skrift Barn som utmanar).

Alla skolelever har möjlighet att vända sig till skolans elevhälsa. Inom elevhälsan arbetar flera olika yrkeskategorier såsom skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog.

Länkar