Filipstads kommun startsida

Ungdomsmottagningen i Filipstad

Ungdomsmottagningen är tillgänglig för ungdomar i åldern 13-25 år. Här möter ni barnmorskor och kurator som erbjuder råd, stöd och samtal kring t.ex. sexualitet, preventivmedel och psykisk ohälsa.

Ungdomsmottagningen

Till ungdomsmottagningen kan du vända dig med frågor om exempel oro, mobbning, kärlek, skolan, kompisar, sex och samlevnad, familjen, preventivmedel, droger, alkohol och graviditet. Du kan också få stöd om du mår dåligt och behöver någon att prata med.

På mottagningen finns barnmorskor, kurator och allmänläkare. Mottagningen är till för dig som är tonåring upp till och med att du blir 25 år.

Alla som jobbar på mottagningen har tystnadsplikt. Personal som du träffar på en ungdomsmottagning får inte prata med någon annan om dig. De får heller inte lämna ut något som mottagningen skriver om dig. Det kallas sekretess. Läs mer på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller UMO.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om tystnadsplikt och sekretess.

Du bokar din tid själv på Ungdomsmottagningen Filipstad - 1177 Länk till annan webbplats..

Barnmorskorna har öppet torsdagar klockan 13.00- 16.30. Du kan också boka tid via telefon på 010-831 88 12.

Vill du boka tid till kurator gör du detta via Region Värmlands app, välj Ungdomsmottagning Värmland.

Besöksadress: Vikhyttegatan 14, samma hus som vårdcentralen.

Här är några andra ställen du kan kontakta vid behov av stöd och hjälp:

UMO.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om sex, hälsa och relationer samt se vart du mer kan söka stöd och hjälp